Kreatívny turizmus Hotel „Vila Anna“ je možné považovať za folklórny hotel, keďže je spoluorganizátorom folklórneho festivalu v Trenčianskych Tepliciach.

Patrí do kategórie hotelov, ktoré ponúkajú KREATÍVNY TURIZMUS.

Hotel Vila Anna ponúka príležitosť návštevníkom:

 • pre originálny zážitok tradičnej kultúry, folklóru v speve i v tanci s ohľadom na zvyky i tradície
 • ponúka autentickú skúsenosť kultúrneho dedičstva v prezentácii tvorby výrobkov, ktoré sú súčasťou tradičnej kultúry
 • ponúka degustáciu vín s výkladom o odrodách, pestovaní a uplatnení vín v gastronomickej ponuke

Kreatívny turizmus ponúkame v kvalitnom ubytovacom zariadení s priestormi na prezentáciu kreatívnych produktov s obmedzením televíznych prijímačov s návratom k tradíciám s aktívnou participáciou klienta a s návratom k tradičnému využívaniu voľného času a zábavy.

Hotel Vila Anna ponúka:

 • väčšiu interakciu, ktorej návštevník prijíma možnosť – ponuku emocionálnej, vzdelávacej a zábavnej sociálnej interakcie
 • ponúkame novú generáciu cestovného ruchu tým, že zapájame samotných klientov do tvorby pobytových produktov a zároveň účasti na nich
 • náš kreatívny program sa zároveň stáva súčasťou kultúrneho turizmu, kde návštevníci majú možnosť rozvíjať svoj tvorivý potenciál počas pobytu
 • rozvíja a zdokonaľuje ľudskú myseľ a osobnosť
 • plní významnú spoločenskú funkciu
 • nabáda k úcte k histórii a tradíciám
 • zvyšuje kultúrnu, odbornú a vzdelanostnú úroveň človeka ako klienta

Kreatívna ponuka hotela Vila Anna pripravuje nové ponuky, ktoré sú zaujímavé a svojou náplňou nezvyčajné:

 • klienti sa aktívne zapájajú do programovej ponuky, nie sú teda považovaní len za turistov
 • týmto sa zvyšuje zážitok ako aj intelektuálny rozmer pobytu
 • vylepšuje medzigeneračné vzťahy – tradície s generáciami úzko súvisia
 • v kreatívnych programoch sú významne zaradení SENIORI v cestovnom ruchu
 • viacgeneračné zameranie kreatívnych produktov v hoteli významne skvalitňuje medzigeneračné vzťahy